Sau Một Ngày Bán Hàng, Một Cửa Hàng Bán Hoa Quả (Trái Cây) Thu Được 3600000 Đồng

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Sau một ngày bán hàng, một cửa hàng bán hoa quả (trái cây) thu được 3600000 đồng

*

Một siêu thị bán củ quả ( hoa quả ) chiếm được 1.800.000 đồng.Tính ra số tiền lãi bởi 20% số chi phí mua.Hỏi chi phí vốn để sở hữ số hoa quả đó là bao nhiêu đồng?

 

 


*

Mua 100 đồng, lãi 20 đồng thì chào bán là: 100 + trăng tròn = 120 ( đồng ) Vậy nhằm lãi 20% số tiền cài thì số chi phí vốn ném ra mua số củ quả là: 1800000 x 100 : 120 = 1500000 ( đồng ) Đáp số: 1500000 đồng


*

20%=1/5

Vậy số chi phí lãi bằng 1 tháng 5 số tiền mua=> Số tiền lãi bằng: 1/5+1=1/6(số tiền thu được)

Số chi phí lãi là: 1800000x1/6=300000 (đồng)

Số chi phí vốn là: 1800000-300000=1500000 (đồng)


Mua 100 đồng, lãi đôi mươi đồng thì phân phối là: 100 + 20 = 120 ( đồng ) Vậy để lãi 20% số tiền tải thì số chi phí vốn ném ra mua số củ quả là: 1800000 x 100 : 120 = 1500000 ( đồng ) Đáp số: 1500000 đồng


Do số tiền lãi bằng 20% = (frac15)số tiền vốn nên số chi phí thu được phân chia thành 1+5=6 phần, số chi phí lãi chiếm 1 phần số chi phí thu được, số tiền vốn chiếm 5 phần số tiền thu được

Vậy số chi phí lãi chiếm (frac16)số chi phí thu được

Số tiền lãi là

1.800.000 x (frac16)=300.000 (đồng)

Số tiền vốn là

1.800.000 - 300.000 = 1.500.000 (đồng)

Đáp số; 1.500.000 đồng
Xem thêm: Cách Làm Bánh Quy Vải Nỉ - Hướng Dẫn Làm Bánh Quy Bằng Vải Nỉ

một shop bán củ quả (trái cây) thu được 1 800 000 đồng.Tính ra số tiền lãi bằng 20% số tiền mua.Hỏi chi phí vốn để sở hữ số củ quả đó là bao nhiêu đồng ?


Một shop bán hoa quả ( hoa trái ) thu được một 800 000 đồng.Tính ra số chi phí lãi bởi 20% số chi phí mua.Hỏi chi phí vốn để sở hữ số hoa quả đó là bao nhiêu đồng?


Một siêu thị bán trái cây (trái cây) thùng đuợc 1800000 đồng.Tính ra số tiền lãi bằng 20% số tiền mua.Hỏi tiền vốn để mua số trái cây đó là bao nhiêu đồng?


Một siêu thị bán hoa quả (trái cây) nhận được 1.800.000 đồng. Tính ra số chi phí lãi bằng 20% số chi phí vốn. Hỏi chi phí vốn để mua số trái cây đó là từng nào tiền?


Một siêu thị bán trái cây thu được 1 800 000 đồng.Tính ra số chi phí lãi bởi 20%số chi phí mua.Hỏi tiền vốn để sở hữ số củ quả đó là bao nhiêu đồng


Một shop bán hoa quả thu được một 800 000 đồng.Tính ra số chi phí lãi bằng 20%số chi phí mua.Hỏi tiền vốn để sở hữ số hoa quả đó là bao nhiêu đồng


Một cửa hàng bán trái cây ( hoa quả ) thu được 1 800 000 đồng.Tính ra số chi phí lãi bằng 20% số tiền thiết lập . Hỏi tiền vốn để sở hữ số trái cây đó là từng nào đồng ?
Xem thêm: Cách Để Tên Trên Màn Hình Điện Thoại Oppo, Vivo, Realme, Samsung

Một cửa hàng bán trái cây (trái cây) thu được 1 800 000 đồng .Tính ra số chi phí lãi bởi 20 phần trăm số tiền mua.Hỏi tiền vốn để sở hữ số hoa quả đó là từng nào đồng ?


một siêu thị bán hoa quả(trái cây)thu được 1 800 000 đồng.tính ra chi phí lãi bằng 20% số chi phí mua.hồi chi phí vốn để mua số hoa quả đó là từng nào đồng?