MỘT ĐƠN VỊ BỘ ĐỘI CHUẨN BỊ GẠO CHO 30 NGƯỜI ĂN TRONG 15 NGÀY, MỨC ĂN CỦA MỖI NGƯỜI LÀ NHƯ NHAU

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Một đơn vị bộ đội chuẩn bị gạo cho 30 người ăn trong 15 ngày, mức ăn của mỗi người là như nhau

*

Một đơn vị chức năng bộ đội sẵn sàng gạo đủ đến 30 người ăn trong 30 ngày, 15 ngày sau có thêm đôi mươi người đến đơn vị ăn nữa. Hỏi số gạo đã sẵn sàng đó đủ ăn trong từng nào ngày ?


*

Gọi số gạo một người nạp năng lượng trong một ngày là một suất gạo. 

Đơn vị đó chuẩn bị số suất gạo là: 

(30 imes30=900)(suất) 

Sau (15)ngày đơn vị đó còn số suất gạo là: 

(900-30 imes15=450)(suất) 

Sau khi có thêm fan thì số fan ở đơn vị đo slaf: 

(30+20=50)(người) 

Số gạo còn lại đủ ăn trong những ngày là: 

(450div50=9)(ngày) 


*

 Một đơn vị bộ đội sẵn sàng gạo đủ cho 30 người nạp năng lượng trong 30 ngày. Sau 15 ngày gồm thêm 20 người thêm. Hỏi số gạo đã sẵn sàng đó đủ ăn uống trong từng nào ngày nữa?
Xem thêm: Cách Khôi Phục Văn Bản Đã Xóa Trong Word Chưa Lưu, Lấy Lại Văn Bản Chưa Save

 Một đơn vị chức năng bộ đội chuẩn bị một số gạo đủ đến 50 người nạp năng lượng trong 10 ngày. 3 hôm sau đượctăng thêm trăng tròn người. Hỏi đơn vị cần sẵn sàng thêm bao nhiêu suất gạo nữa để cả đơn vị chức năng đủ nạp năng lượng trongnhững hôm sau đó? (số gạo mỗi cá nhân ăn trong một ngày là một trong những suất gạo).


Một đơn vị chức năng bộ đội sẵn sàng một số gạo đủ mang lại 50 người nạp năng lượng trong 10 ngày. 3 bữa sau được tăng lên 20 người. Hỏi đơn vị cần sẵn sàng thêm từng nào suất gạo nữa nhằm cả đơn vị đủ ăn một trong những ngày sau đó? (số gạo mỗi người ăn trong một ngày là 1 suất gạo)


Một đơn vị bộ đội chuẩn bị một số gạo đủ đến 50 người nạp năng lượng trong 10 ngày. 3 bữa sau được tăng lên 20 người. Hỏi đơn vị chức năng cần sẵn sàng thêm từng nào suất gạo nữa nhằm cả đơn vị đủ ăn trong số những ngày đó? (số gạo mọi người ăn trong 1 ngày là một trong suất gạo)


Một đơn vị bộ đội tất cả 40 bạn đã sẵn sàng đủ gạo ăn uống trong 15 ngày. Sau 5 ngày, đơn vịđó nhận thêm 10 tín đồ nữa? Hãy tính coi cần sẵn sàng thêm từng nào suất gạo số gạo đểđủ cho đơn vị ăn giữa những ngày sau đó?


Một đơn vị chức năng bộ đội sẵn sàng một số gạo đủ đến 50 người ăn uống trong 10 ngày. 3 ngày tiếp theo được tạo thêm 20 người. Hỏi đơn vị cần sẵn sàng thêm từng nào suất gạo nữa nhằm cả đơn vị chức năng đủ ăn trong số những ngày sau đó


Một đơn vị chức năng bộ đội chuẩn bị một số gạo đủ mang đến 50 người ăn uống trong 10 ngày. 3 bữa sau được tăng lên 20 người. Hỏi đơn vị chức năng cần sẵn sàng thêm từng nào suất gạo nữa nhằm cả đơn vị chức năng đủ ăn trong số những ngày sau đó
Xem thêm: Cách Ẩn Cảm Xúc Trên Story Facebook Cực Đơn Giản, Cách Tắt Cảm Xúc Trên Story Của Mình Như Thế Nào

Một đơn vị chức năng bộ đội bao gồm 90 người ăn uống đã sẵn sàng đủ số gạo ăn trong 30 ngày. Sau 10 ngày đơn vị chức năng có thêm 10 bạn nữa. Hỏi số gạo sót lại cả đơn vị đủ nạp năng lượng trong bao nhiêu ngày? (Mức ăn uống của mỗi người trong một ngày là như nhau).


Một đơn vị bộ đội sẵn sàng một số gạo đủ mang đến 50 người ăn uống trong 10 ngày . 3 bữa sau được tạo thêm 20 tín đồ . Hỏi đơn vị chức năng cần chuẩn bị thêm bao nhiêu suất gạo nữa nhằm cả đơn vị đủ ăn trong những ngày sau đó biết rằng số gạo mọi cá nhân ăn trong 1 ngày là 1 trong những suất gạo .