Nghi Cúng Vong

     
*

Kích cỡ chữ:
*
*

(Nghi trang bị 1)

(Ghi chú: Đây là nghi cúng hương thơm linh thông thường, quý Phật tử hoàn toàn có thể thực hành theo nghi nầy là đủ. Tuy vậy đây chỉ là lễ cúng linh, sau khoản thời gian đã làm cho lễ cầu siêu mang đến Hương linh trước Tam bảo rồi)

Chủ lễ xướng: Gia công ty tựu vị. (Tức là mái ấm gia đình có mùi hương linh thờ trong lễ nầy, mang đến quỳ trước bàn thờ tổ tiên linh.).

Bạn đang xem: Nghi cúng vong

Chủ lễ với Ban hộ niệm đồng hòa: Phần hương (Tứclà đốt hương thắp hương linh, mỗi vị thờ linh gồm một cây hương hoặcchỉ bao gồm vị Đại diện mái ấm gia đình cầm hương gửi lên ngang trán, âm thầm khấn nguyện) Chủ lễ xướng: Thượng hương. (Cắm mùi hương lên bát nhang của hương thơm linh) Chủ lễ và Ban hộ niệm đồng hòa: Hiếu quyến lễ hương thơm linh tứ lạy. Đồng hòa tiếp: thuộc quỳ.

Chủ lễ sám : tất cả sanh tất cả tử gồm luân hồi, ko sanh không tử ko tới lui, sanh tử, tới lui là mộng huyễn, Mau xa trằn thế, đến sen đài. Ngưỡng trông đức phật Di Đà trường đoản cú bi phóng quang tiếp độ : Đồng niệm tiếp dẫn mang lại Hương linh : Nam tế bào tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. (từ 3 đến 10 lần)

Chủ lễ : Nay đem chơn ngôn nhưng mà triệu thỉnh, mùi hương linh chẳng rõ nhằm biết, nghe, nhờ vào sức Tam bảo vẫn hộ trì, Ngày nầy, giờ nầy xin dự hội. Hương thơm linh nghe triệu thỉnh, nghe triệu thỉnh, xin nguyện mang lại cho. Đồng hòa : mùi hương vân thỉnh, mùi hương vân thỉnh. Chủ lễ :Hôm nay, ngày . . . Mon . . . Năm . . Nguyên tiệm làng . . . Buôn bản . .. Thị xã . . . Tỉnh . . Gia quyến hiện nay ở tại . . . . Toàn bộ đều thiếtlễ: (Phát tang, có tác dụng tuần, thờ năm mươi ngày, một trăm ngày, liền kề năm, xả tang, húy nhật, hiệp kỵ, ...) để báo bổ thâm ân sanh thành chăm sóc dục. Hiện nay hiếu quyến gồm tất cả : . . . . (Con trai, bé dâu, bé gái, con rễ, con cháu đích tôn, cháu nội, con cháu ngoại, v. V..) Một dạ chí thành thắp nhang và phẩm thứ cúng nhường ; ngữa trông ơn Phật tự bi gia hộ. Tình thực phụng thỉnh đức tiếp dẫn đạo sư Phật A Di Đà tự bi phóng quang đãng tiếp độ: hôm nay chánh thỉnh hương thơm linh : . . . (Cha, mẹ, chú, cô, dì, ...) Pháp danh : . . . (nếu có) sanh ngày . . . Tháng . . . Năm . . Hưởng trọn thọ : . . . . (mấy) tuổi,Tạ rứa ngày . . Tháng . . Năm . . . Thỉnh lần lắp thêm nhất, nguyện hươnglinh lên ngồi linh đài nhằm nghe kinh kệ và nhỏ cháu thật tâm cúng dường. Đồng hòa: hương thơm linh nghe triệu thỉnh, hương thơm linh nghe triệu thỉnh, xin nguyện đến cho.

Chủ lễ: thực tình phụng thỉnh đức đại trường đoản cú đại bi nhân tình tát Quán núm Âm, từ bỏ bi phóng quang tiếp độ: từ bây giờ chánh thỉnh hương thơm linh : . . . . Pháp danh : . . . . Sanh ngày . . Mon . .năm tận hưởng thọ : . . . . . (Mấy) tuổi. Tạ cầm cố ngày . . Tháng. . Năm . . Thỉnh lần lắp thêm hai, nguyện hương thơm linh lên ngồi linh đài để nghe khiếp kệ và thọ nhấn phẩm thứ do con cháu bái dường. Đồng hòa: hương thơm linh nghe triệu thỉnh, hương thơm linh nghe triệu thỉnh, xin nguyện cho cho.

Chủ lễ: thật tình phụng thỉnh đức bồ tát Địa Tạng Vương vẫn đang hóa độ tại cảnh giới U minh, trường đoản cú bi phóng quang quẻ tiếp độ: lúc này chánh thỉnh hương linh : . . . Pháp danh : . ..Sanh ngày : . . Tháng . . Năm . . Tận hưởng thọ : . . . . (Mấy)tuổi, Tạ cầm ngày : . . Tháng . . Năm . Thỉnh lần trang bị ba, nguyện mùi hương linh lên ngồi linh đài để nghe kinh kệ, được nhỏ cháu thờ dường, sớm ngừng trừ nghiệp chướng và sanh về cảnh giới tĩnh thổ của đứcPhật A Di Đà. Đồng hòa:

Ba lần phụng thỉnh hương thơm linh về, Thọ nhận cúng dường, khiếp kệ nghe, Thấu rõ kệ kinh, muốn giải thoát, oai lực Tam bảo đã triệu chứng tri. Nam mô minh chứng sư người yêu tát Ma ha tát.(3 lần)

Chủ lễ: dâng trà Đồng hòa: Lạy hai lạy. Đồng hòa: thuộc quỳ.

Chủ lễ xướng điệp (nếu có) : Âm, dương không hai lý, Sanh, tử bao gồm hai đường, Nay gồm Điệp văn đọc, Trước mùi hương linh cúng dường.

Điệp rằng: Lập đàn siêu độ: nay tuyên hiểu điệp : . . . (Tiến điệp tuyệt Thỉnh điệp)tiến cúng mùi hương linh: . . . . ., Pháp danh : . . . . Nguyên tiệm làng . . ., xã: . . ., thị trấn . . ., thức giấc . . , thị trấn . . ., nước Việt Nam. Hiện tại đang cư trú quán tại nước Hoa Kỳ, (Có thể là Pháp, Anh, Ý, Đức, Gia Nã Đại, Úc Đại Lợi, . . .), đái bang . . ., tp . . . Gia cư lập bọn phụng Phật, dưng hương, tụng tởm cầu siêu nhân anh hùng ngày húy nhật (Chung thất, năm mươi ngày, gần kề năm, xả tang, . . .; kiếm tìm chữ đúng ý để đưa vào mấy chấm chấm trước đó). Hiếu tử . . .(Con trai trưởng, con trai, con dâu, bé gái, bé rễ, con cháu nội, cháungoại, . .. . . . . . Theo vật dụng tự như phía trên để liệt kê vào mang lại đúng)và cùng toàn thể hiếu quyến nhỏ cháu, trai gái, nội ngoại, lớn nhỏ vân vân. Đồng kính thiết lễ gồm: hương hoa quả phẩm, cổ bàn, trầm trà thanh đạm, cung kính cúng dường: Phụng do truy tiến : . . . . . . (Tên những bậc to hơn hương linh đang được cúng, điền vào đây, các hay không nhiều tùy theo) Phụng vì chưng chánh bái : . . . . . (Tên mùi hương linh được cúng bao gồm thức, điền vào đây. Chỉ có một vị chính thức mà thôi). Phụng vị phối tiến : . . . . . . (Têncác hương thơm linh được mời về thuộc dự, hoặc là cùng hàng cùng lứa với hương linh cúng chủ yếu thức, hoặc vai vế bé dại hơn, điền vào đây, các hayít tùy duyên).

Hởi ôi ! Sống gửi thác về, già hay trẻ không người nào thoát khỏi số mạng. Trời cao khu đất dày, lên hoặc xuống nặng nề rõ biết được hướng phương. Mong muốn cầu về trực tiếp tây phương, bắt buộc nương thuyền từ bỏ tế độ. Hôm nay đúng ngày húy nhật, cung thỉnh chư Tăng lập bọn pháp sự.

Phúng tụng: kinh văn Pháp bảo Đại thừa, niệm thần chú vãng sinh tịnh độ. Nhờ ơn lành nầy, mong về tây phương. Lại nữa, nương vào thiện lợi rõ mặt đường sanh tử, ra khỏi ba mặt đường dữ; vày công đức nghe kệ kính Pháp bảo hội chứng được niết bàn, thừa lên chín phẩm.

Cầu xin hương thơm linh hoan tin vui thọ nhận. Nay toàn cục hiếu quyến cúi xin xong xuôi tuyên điệp. Âm, dương cách trở đôi phương, Nương nhờ sứ giả chỉ đường U minh. Mừng đón hướng dẫn hương linh, Minh trung thâu chấp, hiếu tình bái dâng.

Vâng theo lời chỉ giáo của Hòa thượng : . . (Ghi Pháp từ của Hòa thượng, Thượng tọa hay Đại Đức vào đây).

Xem thêm: Bí Quyết Hấp Cá Hấp Xì Dầu Bằng Lò Vi Sóng Vừa Mềm Vừa Ngon, Cá Hấp Bằng Lò Vi Sóng

Chủ lễ: thờ trà. Đồng hòa: Lạy nhị lạy. Đồng hòa: Tất cả thuộc quỳ.

Đồng tụng cúng dường: Nam tế bào Đa Bảo Như Lai, Nam mô Bảo chiến hạ Như Lai, Nam tế bào Diệu sắc Thân Như Lai, Nam mô Quảng bác bỏ Thân Như Lai, Nam mô Ly ba Úy Như Lai, Nam tế bào Cam Lộ vương vãi Như Lai, Nam mô A Di Đà Như Lai. Nam tế bào tác phạ đát tha nga đá, phạ lô dĩ đế. Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 hay 7 lần) Nam mô tô rô bà da, đát tha nga nhiều da, đát điệt tha. Án, tô rô tô rô, chén ra tô rô chén bát ra đánh rô, ta bà ha. (3 lần) Án, nga nga nẵng, tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

Đồng tụng : bé nay, xin cúng vị cam lồ, Tam bảo từ bi bệnh giám cho, Xin nguyện mùi hương linh được no đủ, Tây phương rất lạc phía theo về. Nam tế bào phổ bái dường người tình tát Ma ha tát. (3 lần)

Chủ lễ: cúng trà. Đồng hòa: Lạy nhì lạy.

Đồng tụng : Quy mạng lễ A Di Đà Phật, Ở phương tây thế giới an lành, nhỏ nay xin phân phát nguyện vãng sanh, Cúi xin đức trường đoản cú bi tiếp độ : Nam mô Tây Phương cực Lạc quả đât Đại trường đoản cú Đại Bi A Di Đà Phật. Nam tế bào A Di Đà Phật. (30 lần) Nam mô Quán nuốm Âm người thương Tát. (3 lần) Nam tế bào Đại nắm Chí tình nhân Tát. (3 lần) Nam tế bào Địa Tạng Vương người tình Tát. (3 lần) Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng người yêu Tát. (3 lần)

Đồng tụng : tía đời mười phương Phật, A Di Đà bậc nhất, Chín phẩm độ bọn chúng sanh, oai vệ đức không cùng cực, con nay vì hương linh, Sám hối ba nghiệp tội, Phàm được bao phước thiện, Chí trung ương nguyện hồi hướng, Nguyện cùng tín đồ niệm Phật, Vãng sinh nước cực Lạc, Thấy ngộ pháp tánh, Phát trọng điểm đại người yêu đề, Đoạn vô hạn phiền não, Tu vô lượng pháp môn, Thệ nguyện độ bọn chúng sanh, Đều trọn thành Phật đạo. Hư không có thể tận, Nguyện của con không cùng, loài hữu tình, vô tình, Đều được thành Chánh giác.

Đồng tụng: Tâm kinh chén nhã bố la mật nhiều (Bản dịch của Hòa thượng mê say Trí Quang) cửa hàng Tự Tại nhân tình Tát, khi thực hành thực tế Bát nhã ba la mật nhiều sâu xa, thì soi thấy năm uẩn hầu như không, vượt hồ hết khổ ách.Xá Lợi Tử ! dung nhan chẳng không giống không, không chẳng khác dung nhan ; sắc có nghĩa là không, không tức là sắc; lâu tưởng hành thức cũng hầu như như vậy. XáLợi Tử ! không ấy của những pháp, ko sanh không diệt, không dơ khôngsạch, ko thêm không bớt ; phải trong không, không sắc thọ tưởng hành thức ; ko nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý ; không dung nhan thanh hương vịxúc pháp; không nhãn giới cho tới ý thức giới ; không vô minh cùng sự diệt tận của vô minh, cho tới không lão tử với sự diệt tận của lão tử,không khổ tập diệt đạo ; ko trí không được vày không được gì cả. Người tình Tát y theo chén bát nhã bố la mật phải tâm ko vướng mắc, không vướng mắc buộc phải không gớm sợ, khôn cùng thoát mộng tưởng điên đảo, cứu giúp cánh niếtbàn. Chư Phật cả ba thời gian y theo chén bát nhã tía la mật cần được Vô thượng bồ đề. Cho nên nên biết bát nhã tía la mật là bài bác chú siêu thần diệu : bài chú vô cùng sáng chói, bài xích chú tối thượng, bài xích chú hay bậc mà lại đồng bậc, trừ được hết thảy khổ não, cứng cáp thật, không lỗi ngụy. Nêntôi nói chú chén bát nhã bố la mật. Ngài tức thời nói chú ấy: “Yết đế yết đế,ba la yết đế, cha la tăng yết đế, ý trung nhân đề, tát bà ha.” (3 lần)

Đồng tụng: Vãng sanh tịnh độ thần chú (Đến trên đây đốt Điệp văn cúng hương linh) Nam mô a di đà bà dạ, đá tha dà đa dạ, đá địa dạ tha. A di rị đô bà tì, A di rị đá, vớ đam bà tỳ, A di rị đá, tì ca lan đế, A di rị đá, tì ca lan đá, Dà di nị, dà dà na. Chỉ nhiều ca lệ, ta bà ha. (3 lần)

Chủ lễ: Hiếu quyến thực tâm lạy tạ hương linh Đồng hòa: Bốn lạy.

Đồng tụng: Nguyện sanh cực Lạc cảnh phương tây, Chín phẩm hoa sen là phụ thân mẹ, Hoa nở thấy Phật chứng vô sanh, nhân tình tát bất thoái là các bạn hữu.

Chủ lễ sám: bỏ chơn tâm, theo trần cảnh là tại sao đau khổ, Trở về giác ngộ là đôi mắt thấy Như Lai, vị hương linh nghiệp chướng vẫn còn đấy dầy, hiện thời trở về quy y Tam Bảo được hoa khai thấy Phật. Đại chúng đồng niệm, tiếp dẫn mùi hương linh hết sức sanh Lạc quốc. Đại bọn chúng đồng hòa: Nam tế bào A Di Đà Phật.

NGHI THỨC CÚNG VONG (Nghi đồ vật 2) GỒM CÓ : • hương thơm linh lễ Phật (gia chủ lạy thế) • Thỉnh hương linh • Thỉnh Đức Quán thay Âm Tiếp Dẫn… • Thỉnh Đức A Di Đà Tiếp Dẫn… • Thỉnh Đức Địa Tạng Tiếp Dẫn… • Xướng cùng đọc Điệp (nếu có) • Cúng cơm trắng và Nước • Niệm Phật • Sám Di Đà • tống biệt hương linh • Phục Nguyện DÙNG ĐỂ : Cúng những hương linh, như mùi hương linh Ông, Bà, Cha, Mẹ, v.v... Cúng ở nhà hay ở miếu cũng được. NGHI THỨC CÚNG VONG (Đồ thờ chỉnh tề, tang chủ quỳ gối, thắp nhang ngang trán, vái tên họ fan chết, gặm hương xong, chủ lễ xướng) HƯƠNG LINH LỄ PHẬT tây phương tiếp độ mùi hương hồn. (1 giờ chuông, bọn chúng đồng niệm) Nam tế bào A Di Đà Phật. (1 giờ đồng hồ chuông, nhà lễ xướng tiếp) Vong tựu Phật tiền, đảnh lễ tam (1 giờ chuông, bọn chúng hòa:) bái. (3 tiếng chuông, ngóng tang công ty lạy thế cho mùi hương linh xong, hữu ban tiếp: ) hồ nước quỳ. (cầm 3 cây hương, công ty lễ cử tán: ) THỈNH HƯƠNG LINH Chơn ngôn thần lực dẫn hương thơm linh Từ vùng U Minh về cõi dương trần An tọa linh đường để nghe ghê Tang môn hiếu tử linh đình bái dâng... Chủ lễ bái: hương thơm hoa thỉnh, (1 giờ đồng hồ chuông) Chúng hòa: mùi hương hoa triệu thỉnh. THỈNH ĐỨC QUÁN ÂM TIẾP DẪN... Chủ lễ thỉnh: Nhất trung tâm phụng thỉnh: Đức quán Âm tu hành các kiếp cùng với lời nguyền khẩn thiết độ sanh khắp muôn nơi cầu nguyện chí thành Ngài ứng hiện muôn hình tế độ. (1 t. Chuông) Cung vi, Nam mô Đại từ Đại Bi trung bình Thinh cứu vớt Khổ cứu vãn Nạn Quán nuốm Âm tình nhân Tát, tay núm nhành liễu, phóng hào quang đãng tiếp dẫn mùi hương linh, (tên họ: ..., Pháp danh: ..., sinh ngày: ..., chết ngày: ..., tại: ...) bây giờ là Lễ ... (Thọ Tang, Tứ Cửu, Bách Nhật, đái Tường, Đại Tường...), mừi hương ngào ngạt, cung thỉnh hương thơm linh (lần I), quay trở về gia đình, lễ Phật nghe Kinh. . Chủ lễ tiếp: hương thơm hoa thỉnh. (1 tiếng chuông) Chúng hòa: mùi hương hoa triệu thỉnh. (1 tiếng chuông). Hữu Ban: Duy nguyện: Hồn về dương tính Phách ở chỗ nao? Mau mau tỉnh ngộ vượt thoát trằn lao. Hương hoa thỉnh, (1 giờ chuông) Chúng hòa: hương hoa triệu thỉnh. (1 giờ đồng hồ chuông) THỈNH ĐỨC DI ĐÀ TIẾP DẪN... Chủ lễ thỉnh: Nhất chổ chính giữa phụng thỉnh: Sông mê rào rạt sóng tình hải dương đau lênh bóng lệ bản thân khóc than mong mau bay khỏi trần thế Hãy nên niệm Phật đánh tan khổ nàn. Cung vi: Nam tế bào Tây Phương rất Lạc quả đât Đại tự Đại Bi A Di Đà Phật, tay bưng kim đài, tiếp dẫn hương thơm linh (tên họ: ..., Pháp danh: ..., sinh ngày: ..., chết ngày: ..., tại:...), hôm nay là Lễ..., hương thơm ngào ngạt, cung thỉnh mùi hương linh, (lần II), trở về gia đình, lễ Phật nghe Kinh. Công ty lễ tiếp: mùi hương hoa thỉnh, (1 tiếng chuông) bọn chúng hòa: mùi hương hoa triệu thỉnh. (1 tiếng chuông). Tả Ban: Duy Nguyện: Thân cử cách thênh thang trung tâm tự tại nhàn nhã Tới lui ko vướng mắc Vượt thoát cảnh è cổ gian. Hương thơm hoa thỉnh, (1 giờ đồng hồ chuông) chúng hòa: mùi hương hoa triệu thỉnh. (1 giờ chuông) THỈNH ĐỨC ĐỊA TẠNG TIẾP DẪN… Chủ lễ thỉnh: Nhất trung ương phụng thỉnh: U Minh, hoàn thành hết ngục tù hình Dương gian, độ thoát bọn chúng sanh không còn. ý trung nhân Đề nguyện béo vuông tròn Chứng đề nghị Phật quả không còn tử, sanh. Cung vi: Nam mô U Minh Giáo nhà Bổn Tôn Địa Tạng Vương tình nhân Tát, tay thế tích trượng, phóng hào quang tiếp độ hương thơm linh (Tên họ: …, Pháp danh: …, sinh ngày: …, bị tiêu diệt ngày: …, tại: …), bây giờ là Lễ…, mùi thơm ngào ngạt, cung thỉnh mùi hương linh (lần III), trở lại gia đình, lễ Phật nghe Kinh. Chủ lễ tiếp: mùi hương hoa thỉnh, (1 tiếng chuông) Chúng hòa: mùi hương hoa triệu thỉnh. (1 tiếng chuông) Hữu Ban: Duy nguyện: Được nương nhờ oai thần chư Phật ni về đây thính Pháp văn khiếp Hồn thiêng thụ hưởng linh đình Nén hương, chén bát nước, ân (thâm) tình bái dâng. Hữu Ban tiếp: hương hoa thỉnh, (1 tiếng chuông) Chúng hòa: mùi hương hoa triệu thỉnh. (1 tiếng chuông) Đại bọn chúng đồng tụng: cha lần cung thỉnh mùi hương linh sẽ về Hồn thiêng an tọa linh sàn Tang môn hiếu tử thiết lũ kính dâng. Tả Ban: Tang nhà lễ nhị Chúng hòa: bái. (2 giờ chuông) Hữu ban tiếp: hồ quỳ. XƯỚNG VÀ ĐỌC ĐIỆP (nếu có) Chủ lễ xướng: Âm dương đồng nhứt lý sanh tử phân chia đôi đàng Điệp tang họp thời dọc ước chư Phật hội chứng minh. (1 giờ chuông) (Đọc điệp xong, cúng cơm. Tang chủ gắp thức ăn, mỗi thứ một chút, để vào bát cơm lưng, gác ngang đôi đũa, lẹo tay vái cúng) CÚNG CƠM VÀ NƯỚC Đồng tụng: Nam tế bào Đa Bảo Như Lai Nam tế bào Bảo chiến hạ Như Lai Nam tế bào Diệu nhan sắc Thân Như Lai Nam mô Quảng bát Thân Như Lai Nam tế bào Ly tía Úy Như Lai Nam tế bào Cam Lồ vương vãi Như Lai Nam mô A Di Đà Như Lai. (3 lần, 1 tiếng chuông) Nam tế bào tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế. Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần, 1 giờ chuông) Hôm nay, dưng cúng cơm nầy Sắc, hương, mỹ, vị biến hóa đầy hư không tâm thành tha thiết ngưỡng ý muốn Hương linh hấp thụ thọ, tấc lòng lưu giữ thương. Mỹ Thanh trai tình nhân Tát Ma Ha Tát. (3 lần, 1 giờ đồng hồ chuông) Chủ lễ xướng: Hiến trà, (rót trà cúng, lần đồ vật nhứt) Hữu Ban tiếp: Cúc cung lễ nhị Chúng hòa: bái. (2 giờ đồng hồ chuông) Tả Ban: hồ Quỳ. (1 giờ đồng hồ chuông, đồng tụng: ) Nam xe gắn máy rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án, tô rô sơn rô, chén ra tô rô, chén ra tô rô, ta bà ha. (3 lần, 1 giờ đồng hồ chuông). Hữu Ban xướng: Ruột se thắt, âm khí và dương khí xa giải pháp Ngậm ngùi thay, hồn vía về đâu!? Chủ lễ xướng: Hiến trà, (rót nước thờ lần trang bị nhì) Tả Ban tiếp: Cúc cung lễ nhị Chúng hòa: bái.

Xem thêm: Top 7 Trung Tâm Thay Pin Iphone 7 Plus Hà Nội (Bh 13 Tháng) 04/04/2022

(2 giờ chuông, đồng tụng) Nam tế bào Cam Lồ Vương ý trung nhân Tát. (3 lần, 1 tiếng chuông) Hữu Ban xướng: Cam lồ một giọt linh thiêng Tiêu trừ đói khát triền miên Mật ngôn mầu nhiệm, hồn thiêng an lành. Nhà lễ xướng: Hiến trà, (rót trà cúng, lần vật dụng ba) Tả Ban tiếp: Cúc cung lễ nhị Chúng hòa: bái. (2 tiếng chuông) Hữu Ban: hồ Quỳ. (1 tiếng chuông, đồng tụng) Án, nga nga nẳng tam bà, phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần,1 tiếng chuông) Hữu ban xướng: Hồn sắp đến thoát dương gian vùng U Minh mờ hiện tại Âm dương chia đôi đàng bát hương, đôi nến sát tàn Cúi xin chư Phật dẫn lối hồn đi. (1 giờ chuông, đồng niệm) NIỆM PHẬT A Di Đà Phật thân sắc đẹp vàng, Tướng tốt rực rỡ, hào quang sáng ngời, ngươi trắng tỏa, Tu Di uyển chuyển, mắt trong ngần, bốn biển lớn long lanh, Ánh hào quang quẻ hóa rất nhiều Phật, Vô số người tình Tát hiện nay ở trong, tứ mươi tám nguyện độ chúng sanh, Chín phẩm sen tiến thưởng lên giải thoát, Qui mạng lễ A Di Đà Phật, Ở phương Tây trái đất an lành bé nay xin phát nguyện vãng sanh, Cúi xin Đức trường đoản cú Bi nhiếp thọ. (1 giờ đồng hồ chuông) Nam tế bào Tây Phương rất Lạc trái đất Đại từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. (mỗi câu 3 lần, 1 giờ chuông) Nam tế bào Đại Bi Quán cụ Âm bồ Tát. Nam tế bào Đại núm Chí ý trung nhân Tát. Nam mô Địa Tạng Vương người yêu Tát. Nam tế bào Thanh Tịnh Đại Hải Chúng ý trung nhân Tát. (Khi vẫn tụng chú Vãng Sanh, nếu bao gồm sớ cần đốt) 9. CHÚ VÃNG sanh TỊNH ĐỘNam tế bào a di đa bà dạ, nhiều tha dà đa dạ, đa địa dạ tha, a di rị đô, bà tỳ, a di rị đa, vớ đam bà tỳ, a di rị đa, tỳ ca lan đế, a di rị đa, tỳca lan đa, dà di nị, dà dà na, chỉ ca ca lệ, ta bà ha. (3 lần, 1 tiếngchuông) TIỄN ĐƯA HƯƠNG LINH Chỉ chủ lễ xướng: Hồn về cực Lạc tây thiên Ngát hương sen nở, hào quang sáng ngời lẹo tay, vĩnh biệt cõi đời cửa hàng Âm, núm Chí đón mời hồn đi. (Chủ lễ tiếp:) PHỤC NGUYỆN Hồn siêu địa điểm cõi Tịnh Nghiệp xong chốn nai lưng ai Hoa sen chín phẩm vừa khai Phật bèn thọ ký cho ngay nhứt thừa cầu xin chư Phật tiếp chuyển Hồn về rất Lạc say sưa Pháp mầu Nguyện đến hương linh... Mau chóng về cõi Phật hưởng cảnh thanh thản Pháp giới chúng sinh Trọn thành Phật quả. (1 tiếng chuông, đại bọn chúng đồng niệm:) Nam mô A Di Đà Phật. Hữu Ban xướng: Tang công ty tựu vị lễ tứ, Chúng hòa: bái. (4 giờ đồng hồ chuông, tang nhà lạy 4 lạy, lui ra).